All Sevas

Seva Details Seva Price Group Seva Price Timings

Hastodaka

₹130

--

--

Hasthodaka

₹150

₹150

--

Grutha Nandadeepa [30 days]

₹500

--

--

Gana Homa

₹3000

--

--

Durga Puja [Navaratri]

₹100

--

--

Dhanvantri Homa

₹4000

--

--

Chowla Karma

₹1000

--

--

Chataka Shradha

₹500

--

--

Bhimarati Shanthi

₹3500

--

--

Ayushya Homa

₹2500

--

--

Ashtothara [ARCHANE]

₹20

--

--

Archana

₹30

--

--

Annaprashana

₹500

--

--

Anna Santarpana

₹500

--

--

ananta Vratha Sankalpa

₹400

--

--

Showing 46 to 57 of 57 (4 Pages)