All Sevas

Seva Details Seva Price Group Seva Price Timings

Shashtapurta Shanti

₹3000

--

--

Sarva Seva

₹400

--

--

Sarva Seva

₹250

--

--

Sankalpa Shradha

₹350

--

--

Sahitya

₹200

--

--

Sahasra Ksheerabhisheka [ on Balipadyami]

₹120

--

--

Rathotsava [Thursday evening]

₹250

--

--

Rathotsava At Prakara - Evening [On Thursday]

₹200

--

--

Rathotsava At Prakara - Evening [Except Thursday]

₹300

--

--

Rajata Rathotsava [Evening] in temple

₹2500

--

--

Pongal seva [sweet]

₹150

--

--

Ponal seva [Khara] in Dhanurmasa

₹120

--

--

Phala Panchmrutha

₹100

--

6:00 AM

Phala Panchamrutha

₹100

--

--

Pavamana Homa

₹3500

--

--

Showing 16 to 30 of 57 (4 Pages)