Cultural Programs

Date
Program
Timing
Place
Artist
Details
16-08-2019
Pravachana
10:30 - 11:30AM
Parimalasabha Hall
--
--

Carnatic classical Music
12:00 - 1:30PM
Parimalasabha HallDr. Veena M.G.
Vocal
Dr. Narahari M.G
Violin
Vidwan P A Sridhar
Mrudanga

Carnatic Classical Music
7.00-8.30PM
Parimalasabha HallProf.  T S Rama
Vocal
Smt. yashasvi
Violin
17-08-2019
Pravachana10:30 - 11:30AMParimalasabha HallDr. Koratagere Vasudevachar


Veena Recital
12.00 - 1.30PM
Parimalasabha HallDr. Suma Sudhindra
Veena recital
Smt. Divya Avinash
Veena recital
Sri. Matoor Srinidhi
Violin
Sri. B C Manjunath
Mrudangam
Sri Narayana Murthy
Ghatam

Dasavani

7:00 - 8:30Pm

Vidushi  Archana Kulkarni
Vocal
Pandit  Nagaraj Shahpur

Tabla
Pandit  K Gundappa
Harmonium
18-08-2019
Pravachana
10:30 - 11:30AM

Parimalasabha hall

Pandit Sri. Ambareeshachar


Dasavani
12:00 - 1:30PM
Parimalasabha hallVidushi  Haripriya A
Vocal
Vidushi Usha C S
Violin
Vidwan Aswathjnarayan Rao
Mrudanga

Devotional Songs & Devaranams
7:00 - 8:30PmParimalasabha hallBy students of Shri  Sumati

Sumadhura Sangeeta Kendra